Valpar väntas Januari 2019

Väntas leveransklara månadskifte februari/mars!

SE UCH SE V-17 SE JV-17

Rottriver's Uncover


Mindgame's Another Girl

BIR, BIM, CERT, Mentalbeskriven

Ett litet smakprov!